การสูญเสียมวลกระดูกจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ส่งผลให้ส่วนสูงลดลงตามไปด้วย