ด้านซ้ายมือ คือ กระดูกปกติ ด้านขวามือ คือ กระดูกพรุน