การดื่มกาแฟที่มากเกินไปมีแนวโน้มจะทำให้สูญเสียมวลกระดูกอย่างมีนัยสำคัญ