อาการปวดหลังเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในสตรีมีครรภ์ ซึ่งอาจเกิดจากกระดูกสันหลังร้าวจากโรคกระดูกพุรนขณะตั้งครรภ์ได้