ฟิล์มเอกซ์เรย์ที่แสดงให้เห็นถึงกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพก