บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงอันดับต้นๆในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป