ไตเสื่อมมีผลทำให้กระดูกสูญเสียแคลเซียมและพัฒนาเป็นโรคกระดูกพรุนได้