บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า มาม่า เป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงมาก