สมุนไพรแปรรูปแล้ว ทำให้เป็นผงแล้วบรรจุอยู่ในรูปแคปซูล