ฉลากยาสมุนไพรที่เป็นยาเดี่ยว สังเกตได้จากจะมีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดเดียว