ทุกครั้งที่ดื่มแอลกอฮอล์ กระดูกจะมีการสูญเสียแคลเซียม